Výroba

Všetky palety vyrábame podľa štandardizovaných noriem. Naše výrobné priestory umožňujú plniť väčšinu požiadaviek zákazníka. Palety sú vyrábané podľa štandardu s certifikátom pôvodu, tepelne ošetrené IPPC. Na dodržanie kvality výroby paliet sa musí klásť veľký dôraz na kvalitu dreva. Uvádzame preto niektoré vybrané parametre, ktoré musí použité drevo spĺňať.

VYRÁBAME PALETY
1. palety atypické (palety na mieru podľa predstáv zákazníka)
2. palety jednorazové (palety na mieru podľa predstáv zákazníka)
3. debne

VÝROBNÁ KAPACITA
Súčasná výrobná kapacita našej prevádzky je od 1000 paliet denne. V prípade požiadavky vieme zabezpečiť aj vyššiu výrobnú kapacitu.

DBÁME NA KVALITU DREVA
Hniloba, pleseň, suchá hniloba, palety napadnuté hmyzom sú neprípustné. Všeobecne môžeme povedať, že drevo, z ktorého sa palety vyrábajú nesmie niesť žiadne stopy neprípustných prostriedkov na ochranu dreva a iných chemických ochranných prostriedkov.

NOSNOSŤ PALIET
Zákazník si udáva nosnosť a rozmery paliet sám. Podľa požiadaviek klienta palety vyrobíme – prispôsobuje sa tomu materiál, hrúbka dreva a medzery.

NA PALETÁCH SA NEPOVOĽUJE
Hniloba (pleseň, huby, suchá hniloba), kôra, aktívne napadnutie hmyzom
Obliny – pri použití dubového dreva sa obliny nedovoľujú
Trhliny – na klátikoch sa dovoľujú len povrchové trhliny
Sfarbenie – zmodrenie zodpovedajúce ročnému obdobiu a slabé sfarbenie sa dovoľuje, sfarbenie spôsobené zlými podmienkami sušenia a skladovania sa nedovoľuje
Beľ – na ihličnatom dreve sa dovoľuje zdravá beľ

OZNAČENIE PALIET
IPPC značenie musí byť na oboch stránach palety.